Οι πιο λεπτομερείς χάρτες των βυθών στην οθόνη σας

By Pierre Kosmidis

Χάρτες των βυθών του πλανήτη μας σε υψηλή ανάλυση διαθέτει δωρεάν σε όλους η ΝΟΑΑ. Σε αυτούς καταγράφονται όχι μόνο οι βυθομετρικές διαφορές, αλλά και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε βυθού και η μορφολογία τους.

Δείτε εδώ τον παγκόσμιο χάρτη:

https://www.ncei.noaa.gov/maps/bathymetry/