ΒΟΤΡΥΣ: Το ελληνικό πλοίο που βυθίστηκε στην Αλβανία το 1940. Ο Γιώργος Καρέλας ξετυλίγει το μίτο του μυστηρίου.

By Pierre Kosmidis Ιστορική έρευνα και φωτογραφίες: Γιώργος Καρέλας Άλλη μια σημαντική επιτυχία του διακεκριμένου ερευνητή και έμπειρου αυτοδύτη Γιώργου Καρέλα, έρχεται να φωτίσει την άγνωστη ιστορία ενός ναυαγίου ελληνικού πλοίου, στις 29 Δεκεμβρίου του 1940, το οποίο βυθίστηκε στο λιμάνι των Αγίων Σαράντα, από την ιταλική αεροπορία. Η εξιστόρηση της έρευνας, της αναζήτησης, της […]

The Empire Heritage and the Sherman tanks graveyard

By Pierre Kosmidis A Sherman tank PHOTO: Steve Jones The SS Empire Heritage, a cargo ship carrying oil, US-made Sherman tanks and half-tracks, was torpedoed by a German U-boat. Some 113 people were killed in the disaster. At 05.51 hours on 8 Sep 1944, U-482 fired a torpedo spread at the convoy HX-305 north-northeast of […]

Dark Waters: Exploring the wrecks of the abyss with Richie Kohler and Dmitry Tomashov

By Pierre Kosmidis Photos submitted by Dmitry Tomashov and used by permission Dark Waters, a fascinating TV series, documenting the fate of stunning wrecks, which caught the imagination of explorers, is brought to life, thanks to the efforts of U Boat Malta and AQ Films Malta, featuring Richie Kohler and Dmitry Tomashov. www.ww2wrecks.com reached out to […]

HMS Maori: Scuba diving at a WW2 wreck, through the lens of Leonidas Stavrou

Photos and Text by Leonidas Stavrou, used by permission The Maori was bombed on February 14th 1942 whilst in Valletta Harbour, receiving a direct hit to the engine room which killed one person. Fortunately the rest of the crew were not on board. It is of historical importance as it helped crack the code to […]

A ship without a soul – The story of a photograph by John Dimaresis

PHOTO & TEXT: GIANNIS DIMARESIS The Sea … full of contrasts … calm and quiet, strong, stormy, capable of creating images of beauty and destruction … Boats, once proud, wandering, crossing her body now … lifeless steel plates waiting silently in her arms to become part of her… and we, ordinary observers expect dusk where the […]