Ατομικόν Βιβλιάριον (Μητρώου-Υγείας-Βολής) του 1937

WW2, WW2 in Greece

By Pierre Kosmidis

“Εις τον πόλεμον τον οποίον θα κληθής να διεξαγάγεις, εάν η ανάγκη της ελευθερίας σου το θελήση, να μη λησμονήσης καμμιά στιγμή ότι είσαι Έλλην” …

Αυτή είναι η πρώτη φράση που διαβάζει κανείς ανοίγοντας ένα ιστορικό τεκμήριο, το “Ατομικόν Βιβλιάριον (Μητρώου-Υγείας-Βολής) του 1937” του στρατιώτη Διαμαντή Νικολάου, κλάσης του 1936.

1

Το γνωστό σε όλους όσοι υπηρέτησαν παίημπουκ (paybook) ή “Ατομικό Βιβλιάριο Μεταβολών και Εκπαίδευσης” όπως είναι σήμερα η επίσημη ονομασία του, περιλαμβάνει μία  περιγραφή ολόκληρης της στρατιωτικής θητείας κάθε στρατιώτη.

2

Στο παίημπουκ καταγράφονται όλες οι μεταθέσεις, οι άδειες, οι ασκήσεις, τα αποτελέσματα των βολών, οι ηθικές αμοιβές που απονεμήθηκαν και οι ποινές που επιβλήθηκαν.

3

Το “Ατομικό Βιβλιάριο Μεταβολών και Εκπαίδευσης” παραδίδεται στον στρατεύσιμο μετά το πέρας της στρατιωτικής του θητείας και αποτελεί ένα επίσημο ημερολόγιο των στρατιωτικών δραστηριοτήτων του.

5

Στο “Ατομικόν Βιβλιάριον (Μητρώου-Υγείας-Βολής)” του στρατιώτη Διαμαντή Νικολάου, παρατηρούμε την εκπαίδευσή του, την τοποθέτησή του σε στοιχείο οπλοπολυβόλου, τις βολές που εκτέλεσε, τόσο με το τυφεκιό του, όσο και με το οπλοπολυβόλο που στελέχωνε, καθώς και άλλες μεταβολές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως και τους τακτικούς εμβολιασμούς (κυρίως επαναληπτικά αντιτυφικά εμβόλια).

6

Άγνωστο παραμένει αν ο στρατιώτης Διαμαντής Νικολάου υπηρέτησε κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, αν επέζησε της Κατοχής και αν μετά τη λήξη του αδελφοκτόνου εμφυλίου μπόρεσε επιτέλους να ζήσει ειρηνικά.

7